Kolaże i fotokolaże, komentarze naszych uczniów w tym czasie. Plastyka, klasy VI - VII.