Finaliści Metropolitalnego Konkursu Biblijnego podczas podczas sobotniego etapu wojewódzkiego w Rumi. Gratulujemy Michałowi z VIIa i Tosi z Va znajomości Dziejów Apostolskich.