Zespół Merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik" podjął decyzję o przeniesieniu testu konkursowego na 22 września 2020 r. Uczniowie przystępujący do Konkursu napiszą test zgodnie z poziomem, na który zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/20.