Nasza szkoła dołączyła w tym roku do Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
W ramach tego programu realizowane były następujące projekty:
- Obiad dla seniora- projektem objęto jednego seniora, któremu dostarczamy obiad ze stołówki szkolnej;
-Paczka dla seniora- w projekcie uczestniczyło 17 klas, które obdarowały paczkami 17 seniorów;
- Szkolenie „ Senior w moim otoczeniu”- w szkoleniu, które odbyło się online, wzięli udział wolontariusze SKC
-Koperta życia- wolontariusze i opiekunowie SKC dostarczyli seniorom koperty życia i pomogli w ich wypełnieniu.
Lubimy pomagać ❤️😊