Spiralny kształt, w którym każdy element jest sumą dwóch poprzednich identycznych elementów, zaobserwował i wyliczył w XII wieku włoski matematyk Fibonacci. Złoty podział, nazywany również złotą proporcją opisuje cały szereg zjawisk występujących w przyrodzie, począwszy od roślin, anatomii ludzkiego ciała, aż po kształt galaktyk. Podczas zajęć informatyki w klasie 7 omawialiśmy kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego,
wyszukiwaliśmy geometryczne kształty,które wypełniają świat przyrody na różne sposoby, a ich zdjęcia przerabialiśmy w GIMPie i tworzyliśmy animacje. Cały świat przyrody ożywionej i nieożywionej da się opisać za pomocą matematyki, ten niezwykły wniosek towarzyszył nam przez całą lekcję.