Uczniowie z klasy Ia włączyli się w świąteczną akcję Caritasu "Niespodzianka dla osoby samotnej".
Od s. Bolesławy otrzymaliśmy kubek i opis osoby do której on miał trafić. Dzieci z dużym zaangażowaniem 21 X 2020 ozdabiały go dla p. Janiny, która kocha naturę, słońce i morze. Moi podopieczni wspaniale wywiązali się z tego zadania ucząc się  przy okazji pracy w grupie.