Udział w II Wojewódzkim Konkursie Literackim

Uczeń Tomasz Szczerkowski reprezentuje klasę 3 A w II Wojewódzkim Konkursie Literackim „List do Nauczyciela”, który odbędzie się w SP 48 w Gdańsku.

Celem konkursu jest promowanie talentów oraz rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji osobistych i społecznych.

Czekamy na wyniki.