Gdańscy Dominikanie uruchomili jadłodzielnię przed kościołem św. Mikołaja. Lodówka ta została zapełniona produktami żywnościowymi przyniesionymi przez uczniów z klasy IIIb. Dziękujemy Dzieciom i ich Rodzicom,, że podzielili się dobrem w tych trudnych czasach pandemii.

Siostra Bolesława i wych. klasy A. Prus