Prace plastyczne wykonane przez uczniów kl.IIIc-wazoniki z masy solnej.