Uczniowie klasy 8 na matematyce, a zwłaszcza teraz, tuż przed egzaminami potrzebują dużo uważności, koncentracji i logicznego, krytycznego myślenia. Dlatego postanowiłam na powtórce z równań, że zanim zaczniemy zmagać się z technicznym rozwiazywaniem zadań wykorzystać rutyny MK. Chciałam aby uczniowie kształtowali postawy myślenia o myśleniu, kwestionowania oczywistości i własnych założeń, potrafili przetwarzać informacje.
Lekcję zaczęliśmy od rutyny Most. Uczniowie za pomocą mentimera musieli napisać 3 słowa związane ze słowem równania, następnie na tablicy jamboard uczniowie napisali 2 pytania i jedno porównanie do równań. Młodzi myśliciele bardzo się zaangażowali w pracę i chętnie zapisywali swoje myśli. Pojawiły się takie słowa jak :myślenie, obliczenia, chyba to umiem, mózg, przyjemne...ale też: ból, męczące, skomplikowane. pojawiło się pytanie czy równania są potrzebne w życiu. Spodobały nam się porównania: "równanie jest jak sudoku..." oraz "Równania są jak robienie listy by podjąć decyzję." Po takim wstępie i rozgrzaniu szarych komórek mogliśmy przystąpić do rozwiązywania tych logicznych zagadek jakimi są równania.
Na kolejnej lekcji podczas rozwiązywania zadań tekstowych z równaniami, uczniowie wcielali się w role z wykorzystaniem rutyny "różne punkty widzenia". To pozwoliło im lepiej zrozumieć treść i wybrać łatwiejszy sposób zapisu tej treści w postaci równania. Nie wszystko było idealnie, ale zmusiłam uczniów do myślenia...a o to w matematyce chodzi przede wszystkim 🙂
Anna Bestfal