Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w 3 A
Uczniowie 3 A wspólnie z wychowawcą zastanawiali się, w jaki sposób dbać o język polski. Samodzielnie sformułowali cel tego dnia: Chcę poprawnie mówić po polsku. Zastanawiali się w jaki sposób mogą dążyć do jego osiągnięcia.
Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewką ortograficzną w grupach: wyjaśnianiem pisowni wyrazów, budowaniem wyrazów z liter ukrytych w innych wyrazach, wyszukiwaniem w diagramie pojęć z trudnościami, rozwiązywaniem krzyżówki, zagadek. Poszukiwali ukrytych słów w zdaniach. Bawiliśmy się z wykorzystaniem piłki podczas objaśniania pisowni. Dużo radości i śmiechu mieliśmy przy łamańcach językowych. Odbył się konkurs na utworzenie z podanego wyrazu możliwie największej liczby słów. Zwycięzcą tej konkurencji okazał się Tomasz. Nie tylko głowa i ręce, ale również nogi pomogły w językowych zabawach – biegane dyktando. Moi uczniowie je uwielbiają. Ciągle dopytują, kiedy będzie kolejne. Zajęcia zakończyła koleżeńska poprawa.
Wszyscy moi Uczniowie byli bardzo aktywni, zadowoleni i pełni radości. A przecież właśnie to jest najważniejsze.
p. Ania Smeja