Szkolny Konkurs Plastyczny: "MODA NA ROWER"

Zapraszam uczniów SP Nr 50 w Gdańsku do udziału w konkursie plastycznym: „Moda na Rower” - w ramach Kampanii Rowerowy Maj 2019 r.

Celem Konkursu jest popularyzacja kampanii Rowerowy Maj, bezpiecznych, aktywnych podróży miejskich na rowerze oraz rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej uczniów.

CZAS TRWANIA KONKURSU: 07.05.2019 r. - 24.05.2019 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 50 w Gdańsku.

ZASADY KONKURSU:

Konkurs polega na wykonaniu pracy, w dowolnej technice plastycznej (pastele, farby, wyklejanki, technika mieszana, plakaty (z wyłączeniem kasz i innych materiałów nietrwałych). Tematyka prac powinna nawiązywać do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na rowerze. Prace powinny być wykonane samodzielnie, jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę czytelnie podpisaną: imieniem, nazwiskiem i klasą.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace konkursowe należy przynosić do Koordynatora Konkursu: p. Krystyny Spłocharskiej - Pacholczyk (pokój nauczycielski) - do dnia 24 maja 2019 r.

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Komisja powołana przez Koordynatora oceni prace według kryteriów:

• zgodność pracy z tematem

• pomysłowość i kreatywność

• oryginalność

• estetyka wykonania,

• wkład pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników, nastąpi w dniu: 03.06.2019 r.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.