LISTA UCZNIÓW NAGRODZONYCH W II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"
Jury wybrało najciekawsze spośród prac plastycznych wykonanych przez dzieci z całej Polski. Prace zostały nadesłane ze szkół oraz domów kultury oraz indywidualnie. Z uwagi na ilość prac i szeroką interpretację, prace zostały podzielone na dwie kategorie.
Jury konkursowe stanowili profesjonalni artyści plastycy pod przewodnictwem Rafała Kowaskiego. Ważnym kryterium w wyborze prac była autorska interpretacja tematu oraz walory plastyczne takie jak kompozycja, ciekawa kreska, dobrze dobrane barwy, dbałość o estetykę pracy oraz samodzielność wykonania pracy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy osobom nagrodzonym i wyróżnionym. Jednocześnie
informujemy, że na wystawach zaprezentujemy wszystkie ciekawe prace (nie tylko te nagordzone i wyróżnione, nadesłanych prac było ponad 200). Wystawy odbędą się w galerii Domu Sąsiedzkiego Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki w Gdańsku oraz Szkole Podsatwowej nr 50 w Gdańsku .

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w naszej szkole 3 lutego 2020 roku o godzinie 11.00 w sali korekcyjnej na parterze.

Lista nagrodzonych w załączniku.