Podsumowanie wiadomości o nieodmiennych częściach mowy w klasach szóstych - utrwalamy wiedzę przez zabawę. Graliśmy w trimino, rozwiązywaliśmy szyfry strzałkowe i kodowaliśmy, a tak oto wyglądały nasze lekcje i efekty pracy.