Nocowanie w szkole w ramach zajęć W D Ż. Integracja zespołu klasowego - bawimy się wspaniale!!!