Intensywny rozwój sieci powoduje, że cyberprzemoc przybiera coraz to nowe formy, często trudne do zaobserwowania przez nauczycieli lub rodziców dziecka. Dlatego też niezwykle ważna jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest internet. Dzieci muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy. Podczas zajęć informatyki w klasach 6 i 7 obejrzeliśmy film edukacyjny "Gdzie jest Mimi?", przygotowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Pamiętajcie, zawsze kiedy jesteście świadkami cyberprzemocy, reagujcie!