W ramach kształcenia kompetencji kluczowych, w zakresie umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów, uczennice na zajęciach wychowania fizycznego przygotowały plakaty informujące o zagrożeniach w sieci i sposobach zapobiegania im.
Karolina Wasiak