W załączniku znajduje się regulamin i karta zgłoszenia 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PORUSZ SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ DLA UCZNIÓW KLAS V-VI.