REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PROZATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII

Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia” [K .K. Baczyński, Elegia codzienna]. Rozprawka

 Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.