Przyszła już pora, aby pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet czytelników. 26 lutego 2021 r. był tym  wyjątkowym dniem. Zostali pasowani na czytelników. Gratulujemy i życzymy pasji czytania, rozwijania wyobraźni, wzbogacania słownictwa. Dziękujemy naszym Paniom Bibliotekarkom Pani Mirce i Pani Joli za przygotowanie uroczystości oraz wychowawcom klas pierwszych Pani Hani Jarosz i Pani Ani Kołodziejskiej za przygotowanie uczniów do tak ważnego wydarzenia.

Mamy w szkolnej bibliotece dużo pięknych książek. Zapraszamy.