Pasowanie na ucznia - ciąg dalszy. Tym razem uroczyście pasowanie zostali uczniowie, którzy wcześniej nie mogli uczestniczyć w uroczystości.