AKCJA PLAKAT W ŚWIETLICY!!!
Zapraszamy wszystkie chętne świetliczaki z klas 0-III do wzięcia udziału w akcji plastycznej promującej SP 50. Wykonujemy plakat związany z naszą szkołą, techniką dowolną. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo i zostaną wyeksponowane na facebooku. Plakaty wykonujemy w ramach zajęć świetlicowych do 24 lutego.
Wychowawcy świetlicy, Anna Kołodziejska