W załączniku zamieszczony jest nowy plan lekcji obowiązujący od 13 września 2021 roku.