PŁATNOŚCI ZA OBIADY

STYCZEŃ 2022 

16 x 5,00 = 80,00 zł

LUTY 2022

10 x 5,00 = 50,00 zł - płatne do 28.01.2022

MARZEC 2022

23 X 5,00 = 115,00 zł (płatne do 28 lutego 2022)

KWIECIEŃ 2022

17 X 5,00 = 85,00 (Prosimy o dokonywanie wpłat na konta indywidualne do 30-03-2022)

MAJ 2022

17 X 5,00 = 85,00

CZERWIEC 2022

15 X 5 = 75,00