PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OPŁATA ZA OBIADY - STYCZEŃ 2024

 Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASY I - VIII - 114,00 , platne do 10.01.2024, 19 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - LUTY 2024

 Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konta indywidualne:

KLASY I - VIII - 84,00 , platne do 30.01.2024, 14 obiadów

OPŁATA ZA OBIADY - MARZEC 2024

KLASY „1 – 8” - 114 zł płatne do 28 lutego, 19 obiadów

KLASA „0” - 231 zł płatne do 28 lutego, 21 obiadów 

OPŁATA ZA OBIADY - KWIECIEŃ 2024

KLASY „1 – 8” - 108 zł płatne do 29 marca, 18 obiadów

KLASA „0” - 231 zł płatne do 29 marca, 21 obiadów