PŁATNOŚCI ZA OBIADY

WRZESIEŃ 2022 

Obiady będą wydawane od 05-09-2022 
20 x 5,5 zł=110 zł , płatne do 15-09-2022
klasa "0":  20x 9,50 zł=190 zł płatne do 15-09-2022

PAŹDZIERNIK 2022

19 x 5,5 zł  104,50 zł płatne do 26-09-2022
klasa "0":  21x9,50 zł=199,50 zł płatne do 26-09-2022