W poprzednim tygodniu spotkaliśmy się w jednej ze szkolnych sal, by pobyć z poezją Marii Konopnickiej. Poezją w pięknym uczniowskim wydaniu. Do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego przystąpiło trzynastu uczniów, którzy konkurowali w trzech grupach wiekowych:
• I kategoria – uczniowie klas I-III,
• II kategoria – uczniowie klas IV-VI,
• III kategoria – uczniowie klas VII-VIII.
Każdy uczestnik konkursu wybrał jeden wiersz z twórczości Marii Konopnickiej i prezentował go indywidualnie – nie dłużej niż 3 minuty. Prezentacje recytatorskie mogły być wzbogacone o rekwizyt, element ruchu, gest sceniczny czy kostium. Występy oceniało pięcioosobowe jury, w którego skład weszli: Mirosława Szymczyk, Marta Lubaczewska, Jacek Bohdanowicz (jako przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego), Magdalena Wardowska i Szymon Groński. Jeden juror nie tylko oceniał, ale i sam wystąpił z recytacją wiersza, który napisał będąc jeszcze nastolatkiem. I jeśli stereotypowo poetów łączymy z humanistami, to pan Szymon Groński, nasz matematyk, przełamał te wyobrażenia. Jeszcze raz dziękujemy mu za uświetnienie naszego spotkania. Jurorzy wytypowali z każdej kategorii wiekowej dwie osoby, które mają możliwość reprezentować naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

Oto laureaci:
Klasy 1-3
1. Lena Markiewicz
2. Iga Górska
Klasy 4-6
1. Zuzanna Koszałka
2. Anna Dudziuk
Klasy 7-8
1. Marceli Bisewski
2. Grzegorz Roda
Wyrazy uznania dla laureatów!

Gratulujemy także wszystkim pozostałym uczestnikom.

Dziękujemy Wam za dostarczone nam, piękne, emocje.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także do rodziców i nauczycieli, którzy dołożyli starań do przygotowania recytacji i charakteryzacji.
W przyszłorocznej edycji będziemy wybierać także najlepszą charakteryzację sceniczną😊
Bardzo nam miło, że Rada Rodziców stała się patronem naszego konkursu. To istotne wsparcie, za które dziękujemy.