No cóż... Praca wre...
Uczniowie klas piątych (a,b,c) mieli przygotować pokoje marzeń...nie wiedzieli, że za chwilę będą je opisywali (j.polski).
Ich kreatywność i wyobraźnia wykracza poza horyzonty...
Sami zobaczcie.