UWAGA !! UWAGA !!
PRZEDŁUŻAMY NADSYŁANIE PRAC NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DO 20 MAJA 2021 ,, POMORZE W MALARSTWIE I GRAFICE".
W ZAŁĄCZNIKU SZCZEGÓŁY.
BARBARA MAZUR