W tym tygodniu, w ramach promocji zdrowia, rozmawialiśmy w świetlicy o uczuciach, sposobach rozładowywania trudnych emocji i przeciwdziałaniu przemocy. W scenkach dramowych prezentowaliśmy różne formy agresji i propozycje pokojowego rozwiązywania konfliktów. Prezentujemy także wspólnie wykonany plakat.
Wychowawcy świetlicy