PLASTYKA IV C - PORTETY MALOWANE INACZEJ
Na plastyce w ramach innowacji pedagogicznej klasy 4 i 5 tworzą portrety inspirowane twórczością Giuseppe Arcimboldo , włoskiego artysty okresu manieryzmu (XVI w) . Powstałe prace są niezwykłe i dostarczyły naszym uczniom wiele twórczej satysfakcji, dlatego pokazuję każdą klasę osobno. Tutaj prace IV c.