W załączniku znajduje się informacja MEN i CKE o próbnym egzaminie ósmoklasisty.

Egzamin próbny przewidziany jest na dni od 30 marca 2020 do 2 kwietnia 2020. W tych dnia kl. VIII nie mają lekcji.

Więcej informacji w załączniku i u wychowawców.