W załączniku znajduje się:

ZARZĄDZENIE NR 18/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku

z dnia 31 sierpnia 2020r.

w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku

obowiązują od 1 września 2020r.