Samorząd Uczniowski SP 50 serdecznie zaprasza UCZNIÓW I NAUCZYCIELI naszej szkoły do wspólnej realizacji projektu Fundacji Dbam o Mój Z@sięg pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, który rozpoczyna się 13 listopada 2018 roku i potrwa do końca grudnia 2018 roku. Dołączając do projektu możesz:

(1) zabrać kartki do domu celem napisania życzeń świątecznych wspólnie ze swoimi rodzicami i wysłać je swoim najbliższym;

(2) dołączyć do przeglądu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową ( klasy 0 – III )- https://idaswieta.com/konkurs/.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.