3 a rozwija kompetencje przedsiębiorczości
W Europejskim Dniu Morza 20 maja uczniowie wykonali „Gdańskie skarbonki”.
Umieścili na nich charakterystyczne elementy naszego miasta. Rozmawialiśmy o oszczędzaniu, wydatkach, miejscu gromadzenia oszczędności. Pracowaliśmy nad tematem wykorzystując rutynę: widzę, myślę, zastanawiam się. Uczniowie już wcześniej uczyli się o wartości pieniądza, o umiejętności oszczędzania oraz planowania wydatków. Każdy określił sobie własny cel, na który postanowił zbierać
pieniądze. Okazało się, że niektórzy już teraz swoje oszczędności gromadzą na koncie w banku.
Zajęcia zakończyły się „złotymi myślami” trzecioklasistów:
„Nie możesz wydać więcej niż masz.”
„Każdy o tym dobrze wie,
Gdzie oszczędzać chce.”
„SKO – to jest TO!”