REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Rekrutacja rozpoczyna się 7 marca o godz. 12:00
 
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:
link do naboru do zerówki
link do naboru do klasy pierwszej

Terminy postepowania rekrutacjnego dla przedszkoli i oddziałow przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

 • od 07.03.2022 r. od godz. 12.00 do 18.03.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 30.03.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 31.03.2022 r. od godz. 8.00 do 07.04.2022 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 11.04.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postepowanie uzupełniające:

 • od 16.05.2022 r. od godz. 9.00 do 20.05.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
 • 02. 06.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 • od 03.06.2022 r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 13.06.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Terminy postepowania rekrutacjnego dla klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

 • Od 7.03.2022 od godz. 12.00 do 18.03.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 10.03.2022 r. od godz. 8.00 do 15.03.2022 r. do godz. 16.00– przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
 • 16.03.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub  danym oddziale
 • 30.03.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 31.03.2022 r. od godz. 8.00 do 07.04.2022 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 11.04.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Postepowanie uzupełniające oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Gdańsk na rok szkolny 2022/2023:

 • od 16.05.2022 r. od godz. 9.00 do 20.05.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
 • od 17.05.2022 r. od godz. 8.00 do 18.05.2022 r. do godz. 16.00 – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
 • 19.05.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale
 • 02.06.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
 • od 03.06.2022 r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 13.06.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

W załączniku zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023