Roczny plan pracy 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Termin

Wydarzenie

Wrzesień

1 września 2020 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2 września 2020

Dzień Integracji

15-16 września 2020

Spotkania z rodzicami. Wybory do Rady Rodziców

9 września 2020 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

Październik

6-7 października 2020

 

Spotkania z rodzicami.

13 października 2020

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14  października 2020

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny

21 października 2020 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

23 października 2020

Pasowanie na ucznia

 

Październik 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

Listopad

3-4 listopada 2020

 

Spotkania z rodzicami.

11 listopada 2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

10 listopada 2020

Apel - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

18 listopada 2020 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

27 listopada 2020

Święto Szkoły i rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Grudzień

5 grudzień 2020

Festyn Rodzinny

 

1-2 grudnia 2020

 

Spotkania z rodzicami.

Grudzień 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

9 grudnia 2020

Rada Pedagogiczna

22 grudnia 2020

Wigilie klasowe

Jasełka bożonarodzeniowe

23.12.2020-1.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

Do 22 grudnia 2020

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

Styczeń

6 stycznia 2021

Trzech króli. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

4-5.01.2021

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Do 19 stycznia 2021

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

22 stycznia 2021

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych

27 stycznia 2021 godz. 15:30

 

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

29 stycznia 2021

 

 Koniec I półrocza roku szkolnego 2020/2021

Luty

1-14 lutego 2021

Ferie zimowe

17.02.2021

Rada Pedagogiczna Podsumowująca

18 lutego 2021

Apel podsumowujący I półrocze

Luty 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

26 lutego 2021

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Marzec

2-3 marca 2021  

Spotkania z rodzicami.

10 marca 2021 godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

Kwiecień

28 kwietnia 2021

Rada Pedagogiczna

1-6 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj

3 maja 2021

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja- dzień wolny od zajęć edukacyjnych

4-5 maja 2021

Spotkania z rodzicami

10 – 14 maja 2021

Wewnętrzne badanie wiedzy i umiejętności uczniów kl. II – VII

 

19 maja 2021

Rada Pedagogiczna

 25-27 maja2021

Egzamin ósmoklasisty

(3 dni wolne od zajęć edukacyjnych)

 

Do 14 maja 2021

Poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

Czerwiec

Do 8 czerwca 2021

Termin wystawiania ocen przewidywanych końcoworocznych

11 czerwca 2021

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

2-3 czerwca 2021

Spotkania z rodzicami

7 czerwca 2021

Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka

16 czerwca 2021

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

11 czerwca 2021

Bal Absolwentów

3 czerwca 2021

Boże Ciało- dzień wolny od zajęć edukacyjnych

4 czerwca 2021

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

25 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego

29 czerwca 2021

Rada Pedagogiczna

26.06.-31.08.2021

Ferie letnie

 Wyjaśnienia

  1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.
  2. Spotkania z rodzicami to okazja do rozmów indywidualnych rodziców
    z nauczycielami i wychowawcami.

Zał. 1 Harmonogram spotkań z rodzicami;

Zał. 2 Harmonogram imprez i uroczystości;

Zał. 3 Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej

Zał. 4 Przydział wychowawstw

Zał. 5 Organizacja pracy zespołów

Zał. 6 Przydział sal i gablot na korytarzach