Uczniowie, zachęcamy do udziału w całorocznych konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski i Polonistki. Są to:

• ROZPRAWKOMANIA

• KARTKÓWKA ZE SKŁADNI

Raz w miesiącu można wypatrywać zadań do rozwiązania (naprzemiennie sala 24,28). Rozprawkę, na wybrany z zaproponowanych tematów, należy napisać i oddać do 20 dnia każdego miesiąca, odpowiedzialnej za dany miesiąc polonistce. Kartkówkę ze składni należy rozwiązać w dniu pojawienia się zadań na tablicy i przekazać polonistce (odpowiedzialnej za dany miesiąc).

Rozkład składniowo – rozprawkowy:

miesiące- X, I, IV- p. Aga

miesiące - XI, II, V- p.Kasia

miesiące - XII, III, VI - p.Marzena

Pierwsze zadania zostaną wywieszone przez p.Agnieszkę na tablicy przy sali 28 w poniedziałek, 8 października. Do dzieła!