Wolontariusze SCK wzięli udział w szkoleniu online pt. "Senior w moim otoczeniu", które zostało przeprowadzone przez Panią psycholog Magdalenę Walczak.
Młodzież bardzo niewiele wie o grupie osób, jaką są seniorzy. Zanik rodzin wielopokoleniowych oraz szybkie tempo życia nie ułatwiają kontaktu ze starszymi osobami. Młodzi ludzie mają coraz mniej okazji do tego, by zastanowić się nad potrzebami seniorów i wsparciem, jakiego potrzebują.
Przeprowadzone szkolenie pomogło uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
* Kto to jest senior?
* Jak żyją osoby starsze?
* Czego potrzebują seniorzy?
* Jak można kształtować relacje pomiędzy młodzieżą, a seniorami?
Szkolenie było także okazją, by uwrażliwiać młodzież na potrzeby seniorów w ich otoczeniu i dowiedzieć się, jak starszym ludziom można pomóc, i jak wiele cennych uwag można od nich uzyskać.
Lubimy pomagać ❤️😊