Samorząd Uczniowski dziękuje Radzie Rodziców za zakupienie kolejnych pięciu kanap na górny hol i korytarz. Jest przytulniej, domowo,od razu milej jest spędzać przerwy międzylekcyjne. Dziękujemy Panu Adamowi za szybkie zakupy, a chłopcom z klas 8 za ekspresowe złożenie nowych siedzisk.Bardzo prosimy o dbanie o kanapy i otoczenie wokół nich. Udanego odpoczynku!