Kolejne spotkanie z przewodnikiem „Spacerkiem po Gdańsku” - 3 A
Uczniowie klasy 3 A byli na kolejnym spacerze gdańskimi ulicami z przewodnikiem.
Zostaliśmy mile zaskoczeni przedwojennymi zdjęciami przedstawiającymi ul. U Furty i
najstarszą część naszej szkoły – mały kościółek, w której obecnie znajdują się sale
gimnastyczne oraz szatnia. Następnie wysłuchaliśmy dobrze znanej nam legendy pt.
„Aneczka i Jakub”, która jest nierozerwalnie związana z naszą szkołą. Obejrzeliśmy na
zdjęciach, również wykonanych przed II wojną światową, zabudowania szpitalne, z których
do czasów obecnych została kamienica znajdująca się obok. Uczniowie z zaangażowaniem
słuchali i oglądali doskonale znane im zdjęcia współczesne naszego budynku oraz otoczenia.
Następnie udaliśmy się na ul. Długą do kamienicy Ferberów, gdzie poznaliśmy legendę
związaną z tym zasłużonym dla Gdańska rodem „O cudownym uratowaniu dziecka
Ferberów”. Później wybraliśmy się na wirtualny spacer do kościoła Mariackiego, gdzie
poznaliśmy tragiczną legendę „O zegarze z kościoła Mariackiego” o największym, a zarazem
najpiękniejszym astronomicznym zegarze na świecie. Miał on dodatkowo magiczną
właściwość…
Cieszymy się, że mogliśmy ponownie „gościć” p. Piotra w klasie 3 A.
p. Ania Smeja