Ponownie wybraliśmy się na spacer gdańskimi ulicami z przewodnikiem.
Najpierw zajrzeliśmy do największego kościoła na świecie zbudowanego z cegły. Poznaliśmy XV - wieczną oraz współczesną historię najważniejszego i najcenniejszego obrazu „Sądu Ostatecznego” wykonanego przez sławnego malarza Hansa Memlinga. Dowiedzieliśmy się o chęci odkupienia obrazu za astronomiczną sumę przez cesarza Niemiec Rudolfa II Habsburga oraz chęci zagrabienia tryptyku przez cara Rosji Piotra Wielkiego. O niechcianych podróżach do Paryża, Leningradu, gór Turyngii. Cudem powrócił ze Związku Radzieckiego do Polski, ale został umieszczony w Muzeum Narodowym. Niestety nie powrócił już na swoje miejsce do Kościoła Mariackiego. Następnie dokładnie oglądaliśmy miejsce powstania zamku krzyżackiego w Gdańsku, jego makietę, ruiny oraz historię jego zniszczenia przez gdańszczan. Przewodnik w dowcipny sposób przedstawił nam legendę związaną z budową największego pieca kaflowego oraz nierozerwalnie związanym z nim Dylem Sowizdrzałem…., który miał niezwykłą umiejętność rozbawiania ludzi.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści p. Piotra.
p. Ania Smeja
https://www.facebook.com/1266604436742071/videos/480168713147823