Dzisiaj przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na czele z przewodniczącą Olą Kochanek spotkali się z Panią Dyrektor Dorotą Chojną. Rozmowa była o potrzebach i propozycjach uczniów. Było bardzo merytorycznie. Dziękuję uczniom za spotkanie


Dyr. Dorota Chojna