Światowy Dzień Chorych w 3b
Na zajęciach z religii uczniowie z klasy 3b z s.Bolesławą i wychowawcą rozmawiali o osobach chorych.
Dzieci oglądały film ,,Pszczółka Malinka,", który wyjaśnił,dzieciom, że hospicjum to rodzaj opieki, która skupia się na jakości życia chorego i jego bliskich. Rozmawialiśmy o tym, kto to jest wolontariusz i ratownik medyczny
Dzieci dowiedziały się o akcji Caritasu ,,Koperta życia".
Podsumowując zajęcia ustaliliśmy, że musimy dbać i pomagać, w miarę swoich możliwości osobom chorym.
s. Bolesława, A. Prus