"Syzyfowe prace" w klasach siódmych. Prace uczniów na temat metod rusyfikacji przedstawionych w powieści Stefana Żeromskiego.