W ramach projektu,” Dobry Profil” ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości organizowane są szkolenie I,II i III stopnia dla wolontariuszy SKC.

 

W Centrum Wolontariatu przy ul. Jesionowej 20 wolontariuszy z naszego Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami wzięło udział w szkoleniu I stopnia. Szkolenie odbyło się pod hasłem „ Wyobraźnia Miłosierdzia”.

Uczestnicy zastanawiali się jak dobrze i mądrze pomagać potrzebującym. Rozmawialiśmy też na temat tego jak wolontariat może przyczyniać się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz na czym polega asertywność wolontariusza. Na zakończenie uczniowie opracowywali w grupach plany akcji pomocowych, jakie chcieliby przeprowadzić w tym roku szkolnym. Jak się okazało ważne miejsce w tych planach zajmują działania na rzecz osób starszych.

 Już niedługo wolontariusze wezmą udział w szkoleniach II i III stopnia w Warzenku.     

Lubimy pomagać.