Na plastyce w klasach VII uczniowie uczą się o zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku. Tutaj ciekawe przykłady prac wykonanych w formie asamblażu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Asambla%C5%BC