"TAK, POMAGAM!"
W sobotę 26 września ponownie włączyliśmy się do akcji Caritasu "TAK, POMAGAM!" To już 18-sta zbiórka żywności w wybranych supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych
w całej Polsce.
Caritas pragnie jak zawsze dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.
Nasze Szkolne Koło Caritas wsparli swoją wolontariacką pomocą uczniowie i absolwenci Sp 50 : Antonina, Milena, Maja, Greta, Leon, Michał, Kamil oraz uczennice OSM II stopnia w Gdańsku Róża i Marta-DZIĘKUJEMY!
Społeczeństwo i wszystkie osoby włączajcie się w organizacje tej zbiórki i tym razem nie zawiedli.
Opiekunowie:
s. Bolesława, Magdalena Jankowska, Elżbieta Mróz, Joanna Borkowska