„TAK. POMAGAM!”
4 grudnia odbyła się XIX Ogólnopolska Zbiórka Żywności „TAK. POMAGAM!”. Nasze Szkolne Koło Caritas, wraz z innymi wolontariuszami, zbierało artykuły spożywcze, które zostaną przekazane ludziom potrzebującym oraz do trójmiejskich jadłodalni. Bardzo dziękujemy Wszystkim za ofiarność. ❤️❤️❤️❤️
Lubimy pomagać!