Film edukacyjny dla dzieci klas IV, V, VI

Film mówi o tym jak powstaje prąd oraz jak bezpiecznie używać i obchodzić się z domowymi urządzeniami elektrycznymi !!! BARDZO WAŻNE.

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ