Działania na rzecz drugiego człowieka, pomoc i wsparcie potrzebującym można w naszej szkole realizować działając w Szkolnym Kole Caritas oraz w zespole Wolontariat. Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, aby włączali się w różnorodne działania charytatywne 🙂.
Zespół Wolontariat przystąpił do projektu TERMOSFERA i realizuje zadania i misje. Zakończyliśmy 1 zadanie i przygotowujemy się do kolejnego. Przed nami mnóstwo wspaniałej pracy :):):)