Konkurs czytelniczy języka angielskiego "The Bookers. Reading Adventure" ma zasięg wojewódzki. Skierowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych. 
Konkurs składa się z trzech etapów. Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczycielek języka angielskiego, czytają nadesłane lektury. 
1 etap  konkursu odbędzie się w naszej szkole 25 listopada. Uczniowie napiszą test sprawdzający znajomość treści. Trzech uczniów z najwyższą punktacją przejdzie do następnego etapu.
II etap odbędzie się 14.01.2022III etap wojewódzki odbędzie się 1.04.2022.
Zadania konkursowe będą polegały na przeczytaniu tekstów w języku angielskim oraz wysłuchaniu opowiadań i rozwiązaniu zadań sprawdzających znajomość tekstów.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Małgorzata Wojdyga
 
Regulamin na stronie: http://www.gasp.gfo.pl/aktualnosci/english-in-gasp/the-bookers